บริษัท TOT เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี หลายอัตราจำนวนมาก ประจำปี 2556


Advertisement

บริษัท TOT เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี หลายอัตราจำนวนมา ประจำปี 2556

 

สมัครงาน tot

 

สมัครงานราชการ บริษัท TOT เปิดรับสมัครงาน วุฒิ ม.3-ปริญญาตรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัคร วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ งานประจำศูนย์ปฏิบัติการโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
ลำดับ ตำแหน่ง คุณสมบัติ อัตรา อื่น ๆ
1. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 18-40 ปี คุณวุฒิปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,และวิทยาศาสตร์บัณฑิต 15 อัตรา
รายละเอียด | สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงานผู้ปฏิบัติการงานบริการอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ประจำ ร้านทีเน็ต เพลินจิต
1. งานบริการอินเตอร์เน็ต ประจำร้านทีเน็ต (เพลินจิต) เพศหญิงหรือชาย อายุ 20-35 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา 2 อัตรา
รายละเอียด | สมัครงาน
ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานในโรงพิมพ์ (ประจำศูนย์บริการสิ่งพิมพ์ สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน)
1. งานในโรงพิมพ์ เพศชาย คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยม 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า สามารถขับรถปิคอัพได้ (พร้อมใบขับขี่รถยนต์) 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง 200 อัตรา (ด่วน!!)
1. งานด้านช่าง อายุระหว่าง 18-35 ปี คุณวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, และสาขาคอมพิวเตอร์ 200 อัตรา
ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติการพนักงาน Call Center 1177 ประจำศูนย์หาดใหญ่
1. งาน Call Center 1177 (หาดใหญ่) เพศหญิง/ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป คุณวุฒิระดับ ปวส. 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง สามารถปฏิบัติงานได้ทันที (ด่วน!!!)

1. งานด้านช่าง บบน.2.2.1 (สำโรง) คุณวุฒิ ปวช. เพศชาย อายุระหว่าง 21-30 1 อัตรา

2. งานด้านช่าง ตบน.2.1 (ซอยอ่อนนุช 33) คุณวุฒิ ปวช. สามารถปฏิบัติงานได้ทันที 4 อัตรา
ประกาศรับสมัครงาน Call Center 1490
1. พนักงาน Call Center 1490 เพศชาย/หญิง คุณวุฒิ ปวช.หรือม.6 อายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
ประกาศรับสมัครงาน Operator 1133 ปฏิบัติงานที่ อาคารแจ้งประสิทธิ์
1. Operator 1133 เพศชาย/หญิง คุณวุฒิ ปวช.หรือม.6 อายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี  ไม่จำกัดจำนวนอัตรา
ประกาศรับสมัครงานติดตามหนี้ (ทางโทรศัพท์) ด่วน !!!
1. งานติดตามหนี้ คุณวุฒิ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 (มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้อย่างน้อย 1 ปี) 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครงานด้านช่าง จำนวนมาก
1. งานด้านช่าง ส่วนระบบบำรุงรักษากลางนครหลวง ที่ 1 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 12 อัตรา
2. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาโทรคมนาคม) , วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 5 อัตรา
3. งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอก ที่ 1.1 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 20 อัตรา
4. งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร ที่ 1.1 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 15 อัตรา
5. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.1 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 14 อัตรา
6. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 14 อัตรา
7. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.1.3 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 17 อัตรา
8. งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอก ที่ 1.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 13 อัตรา
9. งานด้านช่าง ส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสาร ที่ 1.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา
10. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.1 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 26 อัตรา
11. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 24 อัตรา
12. งานด้านช่าง ส่วนบริการลูกค้านครหลวง ที่ 1.2.3 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้าสื่อสาร, สาขาโทรคมนาคมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 23 อัตรา
13. งานด้านช่าง ส่วนอำนวยการฝ่าย ที่ 1.2 วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
ประกาศรับสมัคร Sale Engineer ปฏิบัติงานที่ ส่วนการขายและลูกค้าสัมพันธ์ที่ 1.2 อาคาร 2 ชั้น 4 เลขที่ 977 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
1. Sale Engineer คุณวุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์บัณฑิต 2 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน
ประกาศรับสมัครพนักงาน Call Center 1100 ปฏิบัติงานที่ คลองเตย

1. 1100 Helpdask คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 10 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน

2. 1100 English คุณวุฒิปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 5 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน
3. 1100 General คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา และไม่อยู่ระหว่างการรอรับปริญญา, มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 30 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน
4. 1100 outbound คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา ไม่อยู่ระหว่างการรอรับปริญญา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 10 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงานช่าง
1. ช่าง คุณวุฒิ ปวช. /ปวส.ทางด้านช่าง ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคนิคคอมพิวเตอร์ 100 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน

บริบัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด ต้องการรับสมัครพนักงานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
1. เจ้าหน้าที่ทางด้านช่าง คุณวุฒิ ปวช./ปวส.ทางด้านช่าง 3 อัตรา รายละเอียด | สมัครงาน

2. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ป.ตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน 1  อัตรา  รายละเอียด | สมัครงาน
3. เจ้าหน้าที่บุคคล ป.ตรี/ป.โท ทางด้านบริหารบุคคล 1 อัตรา  รายละเอียด | สมัครงาน

คำค้นยอดนิยม

About Thaijobs Gov

แหล่งรวมข่าวสารการสมัครราชการ กพ. ภาค ก ภาค ข ทีนี้ !


18 comments

 1. ประภาส ศรีทอง

  กำลังวางงานอยู่ครับ ประวัติผมคือ ผมจบม6ครับ เบอร์โทรผมครับ080-7567743

 2. อรไท

  กำลังว่างงานค่ะ วุฒิ ม6 เบอร์ 0933362998 พักแถวดาวคะนองค่ะ

 3. บานบุรี พุทธชาติ

  กำลังหางานอยู่คะ ประวัติส่วนตัว วุฒิปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เบอร์โทรติดต่อ 0950850769

 4. Watcharee Chaiyasit

  กำลังมองหางานที่มั่นคงอยู่ค่ะ ประวัติ จบปริญญาตรีสาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะ เบอร์โทร 0813720895 (โอ๋)พักแถวอ่อนนุชค่ะ

 5. วุฒิม.6ค่ะบ้านอยู่นนทบุรีค่ะ

 6. วิจิตรา ขันบรรจง

  ว่างงานค่ะ พักอยู่แถวคลองเตย วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะ อายุ30ปีค่ะ

 7. สุภาษิต ผายะวัฒน์

  หางานทำครับ เข้ากะได้ วุฒิ ม.6 อายุ 30 ปี

 8. หัสดี กมลนันทิ

  สนใจอยากทำคะ ตำแหน่งพนักงานทั่วไปวุฒิม.6คะ พักอยู่ซอยวรรโณทัย คลองเตยคะ 0827738121

 9. ชุดี

  ตอนนี้ มองหางานในเขต หาดใหย่ึค่ะ
  จบ ม.อ การสื่อสารการตลาดเพื่อการพัมนา ค่ะ
  0896543073

 10. พจน์คับ กำลังหางานทำอยู่คับ
  วุฒิ ม.6 พักอยู่ดอนเมืองคับ เคยทำงานที่ Nokairline ติดต่อได้ที่ 0918807686 คับ

 11. สาวิตา

  กำลังหางานอยู่ค่ะ วุฒิ ปวส.การบัญชี
  เบอร์โทร 0894640883
  อายุ25ปี จ.สงขลา

 12. กำลังว่างงานอยู่ ติดต่อกลับได้น่ะ วุฒิ ม.3
  093-1205953 (เคยทำงาน บริการหลังการขาย)

 13. ณิชาภา ทรงดาวเรือง

  กำลังสนใจหางานใหม่คะวุฒิม.6 คะ 0916979970 ปูคะ

 14. วรพจน์ ถีจันทร์(ปวช.ช่างยนต์)
  0843349033 พักอยู่บางใหญ่ว่างงานครับ

 15. หางานใหม่อยู่จ๊ะ ติดต่อกลับได้ทันที 0947705223 วุติ ม.6 ต้องการทำงาน

 16. ภัทราวดี อินสุวรรณ์

  สวัสดีค่ะ น.ส.ภัทราวาดี อินสุวรรณ์ ชื่อเล่น..ใหม่ค่ะ
  ต้องการ สมัครงาน ตำแหน่ง คอลเซ็นเตอร์ สาขาหาดใหญ่
  ดิฉันจบ ม.3 ตอนนี้ทำงานที่เซ็นทรัน ภูเก็ต พนักงานขาย แบรนด์ juicy เสื้อผ้า นำเข้า
  หน้าที่รับผิดชอบ
  ดูแลสิ้นค้า เช็คสินค้า สั่งสินค้า รับ-โอนสินค้าไปยัง
  สาขา
  ดิฉัน รักงานด้านบริการ ดูแลลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
  สาเหตุที่เปลี่ยนงาน
  ต้องการย้ายกับไปยุ่บ้าน ค่ะ
  ถ้าหากได้รับการ พิจารณาจากทางบริษัท
  090-4812737 ดิฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุด
  ขอบคุณค่ะ

 17. จิตสุภา

  จบ ตรีสาขาวิทยุการบินคะ

 18. ไม่ทราบยังรับสมัคร call center 1490 อยู่ไหมคะ สนใจอยากสมัครคะ ติดต่อได้ที่บอร์095-9397163 วุฒิ ม.6คะ

สอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

E-mail ของคุณจะไม่ถูกแสดง. โปรดใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
CLOSE(X)