สอบท้องถิ่น ปี 56 สอบบรรจุกว่า 7,170 อัตรา สอบวันที่ 27 เมษายน 2557


Advertisement

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบบรรจุกว่า 7,170  อัตรา
รอบเดียวทั่วประเทศ
สอบวันที่ 27 เมษายน 2557

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น

 

dep

>>> คลิกที่นี้เพื่อตรวจสอบสถานที่สอบท้องถิ่น 57 <<<

สอบท้องถิ่น27

Update ข้อมูลล่าสุด 17/4/2557

สอบภาค ก – ข วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
ภาค ก เวลา 09.00 – 11.00 น.
ภาค ข เวลา 13.00 – 15.30 น.

การแต่งกายในวันสอบ
เสื้อยืด ไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว ไม่อนุญาตให้สมนาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆ และห้ามสวมรองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบท้องถิ่นประจำปี 2556
รายภาค / รายเขต  / ตำแหน่ง 

  คลิกเพื่อเลือก   ภาคเหนือ

     คลิกเพื่อเลือก   ภาคกลาง

     คลิกเพื่อเลือก   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     คลิกเพื่อเลือก   ภาคใต้

(เทคนิคการค้นหาชื่อกดเปิดไฟล์แล้วกด CTRL + F แล้วพิมชื่อของตนเองแล้วกด Enter ไปเรื่อยๆ)

เลื่อนประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น 56

444

 

ศูนย์สถานที่สอบท้องถิ่น

สถานที่สอบท้องถิ่น

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัครรายภาค

ภาคเหนือ
ภาคเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุแต่งตั้ง : จังหวัดเชียงราย ,จังหวัดเชียงใหม่ ,จังหวัดน่าน ,จังหวัดพะเยา ,จังหวัด แพร่ ,จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,จังหวัดลำปาง ,จังหวัดลำพูน
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

ภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุแต่งตั้ง : จังหวัดกำแพงเพชร ,จังหวัดนครสวรรค์ ,จังหวัดพิจิตร ,จังหวัดตาก ,จังหวัด พิษณุโลก ,จังหวัดเพชรบูรณ์ ,จังหวัดสุโขทัย ,จังหวัดอุทัยธานี ,จังหวัด อุตรดิตถ์
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

ภาคกลาง
ภาคกลางเขต 1 จังหวัดที่บรรจุแต่งตั้ง : จังหวัดชัยนาท,จังหวัดนนทบุรี,จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดพระนครศรี อยุธยา,จังหวัดลพบุรี,จังหวัดสระบุรี,จังหวัดสิงห์บุรี,จังหวัดอ่างทอง
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

ภาคกลาง เขต 2 จังหวัดที่บรรจุแต่งตั้ง : จังหวัดจันทบุรี,จังหวัดฉะเชิงเทรา,จังหวัดชลบุรี,จังหวัดตราด,จังหวัด นครนายก,จังหวัดปราจีนบุรี,จังหวัดระยอง,จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดสระแก้ว
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

ภาคกลางเขต 3 จังหวัดที่บรรจุแต่งตั้ง : จังหวัดกาญจนบุรี,จังหวัดนครปฐม,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,จังหวัด เพชรบุรี,จังหวัดราชบุรี,จังหวัดสมุทรสงคราม,จังหวัดสมุทรสาคร,จังหวัด สุพรรณบุรี
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุแต่งตั้ง : จังหวัดกาฬสินธุ์,จังหวัดขอนแก่น,จังหวัดชัยภูมิ,จังหวัดนครราชสีมา,จังหวัด บุรีรัมย์,จังหวัดมหาสารคราม
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2
จังหวัดที่บรรจุแต่งตั้ง : จังหวัดมุกดาหาร,จังหวัดยโสธร,จังหวัดร้อยเอ็ด,จังหวัดศรีสะเกษ,จังหวัด สุรินทร์,จังหวัดอำนาจเจริญ,จังหวัดอุบลราชธานี
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3
จังหวัดที่บรรจุแต่งตั้ง : จังหวัดนครพนม,จังหวัดบึงกาฬ,จังหวัดเลย,จังหวัดสกลนคร,จังหวัด หนองคาย,จังหวัดหนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

ภาคใต้
ภาคใต้ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุแต่งตั้ง : จังหวัดกระบี่,จังหวัดชุมพร,จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดพังงา,จังหวัด ภูเก็ต,จังหวัดระนอง,จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

ภาคใต้ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุแต่งตั้ง : จังหวัดตรัง,จังหวัดนราธิวาส,จังหวัดปัตตานี,จังหวัดพัทลุง,จังหวัด ยะลา,จังหวัดสงขลา,จังหวัดสตูล
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งที่สมัครสอบ
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 (ปวช.หรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 (ปวท.,ปวส.,อนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
คลิกเพื่ออ่าน   สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 (ปริญญาตรี)

 

สมัครงานสอบท้องถิ่นได้ทางเว็บไซต์ > http://www.dlaapplicant.com/Login.htm?mode=index (ปิดรับสมัครแล้ว)

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้ <

ดูเนื้อหาที่ใช้สอบในแต่ละตำแหน่งที่นี้ <

ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.ท.รับรอง | ตรวจสอบวุฒิการศึกษา

 


คำค้นยอดนิยม

About Thaijobs Gov

แหล่งรวมข่าวสารการสมัครราชการ กพ. ภาค ก ภาค ข ทีนี้ !


172 comments

 1. จบ ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สอบเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้หรือไม่

  ขอบคุณคับ

  • เห็นมีตำแหน่งวุฒิ ปวส ปวท นะครับ

   • สรุป ไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครหรือคับ ช่วยอธิบายหน่อยคับ แล้วในกรณีที่ หรือทางอื่นที่ กองการเจ้าหน้าที่กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตืเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ กรณี บริหารธุรกิจ กับ การจัดการทั่วไป จะเทียบเคียง กับ รัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) ได้เปล่า ***ในกรณีที่ไม่มีคุณสมบัติ ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มีคุณสมบัติ จะสอบ ตำแหน่งไหนได้บางคับ -ขอขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยคับ

    • ในส่วนของคุณวุฒินี้ ต้องรอฟังกองการรับสมัครแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
     ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กัลดุลยพินิจของกองการรับสมัครว่าจะตีความ คุณวุฒิอย่างไรครับ
     ที่ทำได้ตอนนี้คือรอประกาศอย่างเป็นทางการครับผม

    • ณฐกร

     เอก รปส สอบได้อยู่หลายตำแหน่งนะครับ นักวิเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน บุคลากร ประมาณนี้ครับ

  • วุฒิ ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ เอกพัฒนาการเด็ก สมัครตำแหน่งอะไรไ้ด้ไ้บ้างค่ะ

 2. ขอบคุณมากคับ

 3. ขันติย์ จัดงาน

  อำนาจเจริญ ป.ว.ส ช่างยนต์ นายช่างยนต์

 4. ต้นตาล

  รับสมัครที่เวปไหนคะ

 5. กรมพันธ์ บุญชู

  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะมีตำแหน่งสอบไหมครับ

 6. วุฒิ ป.ว.ส ใช้สอบได้ใหมค่ะ

 7. ถ้าจบวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด สามารถสมัครสอบ ตำแหน่งจัดเก็บ ได้มั้ยค่ะ และตอนนี้ทำงานที่กทม. สถานที่สอบเราต้องไปสอบที่ไหนค่ะ

 8. อยาดทราบว่า เค้ารับสมัคร ตั้งแต่วันไหน -วันไหนค่ะ

 9. นางสาวนิโนรีดา บาฮา

  ดิฉัน จบสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สามารถสมัครสอบตำแหน่งได้บ้างค่ะ

  ขอคำแนะนำค่ะ

 10. เอาให้มันแน่นอนสะก่อนว่าวันไหนเอาให้ชัวร์ ไม่ใช่มาประโคมข่าวกันคนที่รอสอบเขามีหลายคน

 11. สมัครทางเว็บไหนค่ะ

 12. ดาด้า

  เมื่อไรจะเปิดรับสมัครครับผม รอนานมากนะครับ

  กำหนดการณ์เดือนนี้ จะอีกอี่วันทำการครับ

 13. แก้วตา

  รบกวนสอบถามหน่อยคะ่ เมื่อไรท้องถิ่นจะเปิดค่ะ รอมาแล้ว มีข่าวมาเรื่อยๆๆ ว่ากำลังเปิด นี้ตุลาแล้วน่ะค่ะ

 14. สมัครสอบข้ามเขตได้มัย….คับ

 15. ขอไฟล์ ของจังหวัดนครปฐมหน่อยครับ ไฟล์ที่มีอยู่เปิดไม่ได้ครับ

 16. ขอบคุณครับ

 17. น่าจะมีตำแหน่งว่างของทุกจังหวัด

 18. อยากทราบว่าคนที่กำลังจบการศึกษาปริญญาตรีสามารถสมัครสอบได้ไหมคะ
  แล้วถ้ายู่ในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครสอบตำแหน่งอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ

 19. เขา รับสมัครอายุเท่าไร อยากทราบ

 20. สอบได้สูงสุดกี่ตำแหน่งคับ หรือสมัครได้แค่ตำแหน่งเดียว เขตเดียวเท่านั้น

 21. ไฟล์ของนครปฐมเปิดไม่ใด้ครับ

 22. คือเป็นคนนครสวรรค์ ต้องไปสอบที่พิษณุโลกใช่หรือเปล่า แต่ถ้าเราอยากไปสอบที่ลำปางจาได้ไหม เพราะทำงานอยู่ที่นั่นค่ะ

 23. ได้ข่าวว่า มีการเลื่อนวันรับสมัครสอบโดยไม่มีกำหนด ข่าวนี้จริงหรือไม่อย่างไรค่ะ

 24. ตรงลงคือ เลื่อนใช่ไหมครับ ยังสมัครทางอินเตอร์เน็ท ไม่ได้ใช่ไหมครับ แล้ว จะสมัคร ได้วันไหน อะครับ

 25. เด็กลาดกระบัง

  ตกลงรับสมัครวันไหนครับ…
  แล้วเข้าสมัครยังไง อยากทราบว่าเว็บไหนครับ

 26. ถ้าผลประกาศรับสมัครเป็นทางการจะบอกเว็บไซต์ที่จะสมัครได้ใช่ไหมค่ะ แล้วดูจากเว็บนี้เลยได้ป่ะ

 27. จบปตรีจะสมัครสอบระดับ1ได้ไหมระดับ3ไม่มีตำแหน่งที่ตรงกับวุฒิ

 28. จบตรีแต่ใช้วุฒิปวชสมัครสอบได้ไหม

 29. กำลังจะจบการศึกษาในเทอมนี้ สอบได้ไหมครับ จบภาคเรียนที่สอง 2556

 30. ป.ตรี บริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จะสมัครในตำแหน่งใดได้บ้างคะ ที่ระบุตรงสาขานี้ไม่มีหรือถ้าระบุว่าเป็นบริหารธุรกิจก็เลือกสมัครได้ใช่หรือเปล่าคะ

 31. จบมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ประวัติศาสตร์ สมัครสาขาอะไรได้บ้าง

 32. จบมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา ประวัติศาสตร์ สอบตำแหน่งอะไรได้บ้าง

 33. ถ้าสอบใด้เราเลือกที่ลงเองใด้เลยเปล่าระบุ อบต ที่เราจะลง จ ที่เราจะลง

  • คาดว่าเขาน่าจะเลือกให้นะครับ ทั้งนี้ต้องดูอัตราว่าง ใน อบต นั้นๆด้วย

 34. ดนุพล

  จบ ปวส การตลาด สอบ พัสดุ ระดับ2 ได้ไหมครับ

 35. jakkapong ampadcha

  ผมจบ ป.ตรี ประมง สมัครนักวิชาการเกษตรได้เปล่าครับ

 36. สุธีระพันธ์ กามพร

  จบ ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิค ลงสอบเจ้าหน้าป้องกันฯ ระดับ 2 ของท้องถิ่นได้ไหมครับ
  หรือ วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ลงสอบเจ้าหน้าป้องกันฯ ระดับ 2 แทนได้ไหม
  เพราะมี 2 วุฒิการศึกษา

  • ศลัยลา

   จบการศึกษาพิเศษคู่พลศึกษาสมัครได้ไหมคะ

 37. จบวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา สามารถสมัครสอบในตำแหน่งไหนได้บ้างค่ะ

 38. นพรัตน์ พระคำก้อน

  ผม จบ บริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สอบตำแหน่งอะไรได้บ้างครับ

 39. ณัฐพงค์ สุวรรณสิงห์

  ถ้าพิมพ์อาชีพของ บิดา,มารดา ผิดจะเป็นไรไหมคับ

 40. วรา มีลักษณะ

  ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ3 ต้องสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ

 41. จบ ป.ตรี วศบ ไฟฟ้าสอบอะไรได้บ้างค่ะ

 42. สาขา ประวัติศาสตร์ สมัครตำแหน่งอะไรได้บ้าง

 43. สอบถามค่ะ สมัครไปผิดตำแหน่ง เพราะ วุฒิไม่ตรงกับตำแหน่ง ไม่ทราบว่าสมัครได้มั๊ยค่ะ ถ้าไม่ได้ยกเลิกการสมัครได้หรือป่าวค่ะ

 44. ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3 ต้องสอบความรู้ทั่วไป (ภาค ก.) ด้วยหรือไม่ ขอบคุณครับ

 45. ผมเลือกตำแหน่งที่สมัครผิดอะครับ ต้องทำยังไงครับ

 46. ปียนุช

  กรอกภาคผิดจะแก้ไขได้ไม่
  จากภาคใต้เขต1
  เป็นภาคใต้เขต 2

 47. อยากทราบว่า.ถ้าเราลงปี พ.ศ.ที่จบผิดมีผลอะไรไหมค่ะ

 48. จริยา

  เข้าเมนูตรวจสอบการชำระเงินค่าสมัครกรอกข้อมูลแล้วแต่ขึ้นว่าไม่พบข้อมูลผู้สมัคร กรุณาลองใหม่อีกครั้งอย่างนี้สรุปว่าสมัครได้หรือยังค่ะ ช่วยบอกหน่อยค่ะ

 49. สุพร

  ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร กำหนดว่าต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า เราจะใช้วุฒิ ป.ตรี สมัครได้หรือเปล่าค่ะ

 50. อนุสรณ์

  ขอบคุณมากนะครับสำหรับตำแหน่งงานต่างๆที่บอกกัน

 51. pasit sangdee

  ผมจบ ป.ตรี วิทยาศสาตร์ สาขาเทคโนโลยีโยธา จากสถาบันราชภัฎ และไม่มีใบ กว. ไม่ทราบว่าพอจะสมัครตำแหน่งใดได้บ้างครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ เห็นมีตำแหน่งผังเมือง 3 กับพัฒนาชุมชน 3 สมัครได้หรือเปล่า

 52. ภานุวัตร

  จบ ป.ตรี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา สอบ ตำแหน่ง บุคลากร 3 ด้ายมั้ยครับ

 53. มีข้อสงสัยอยากถามค่ะ

  สอบนี่เค้าสอบทั้งภาค ก และภาค ข หรือคะ หรือว่าสอบภาค ข อย่างเดียว งง หรือว่าต้องผ่านภาค ก ก่อน

 54. โยธิน บินตายศ

  รบกวนสอบถาม หน่อยครับ ผมได้สมัครสอบไป โดยใช้วุฒิ ปวช.ครับ แต่ต้องการแก้ไป สมัครใหม่ โดยใช้ วุฒิ ปวส. ครับ แต่ไม่สามารถทำการสมัครซ้ำ รอบ 2 ได้ อยากจะเรียนถาม ว่าพอจะมีวิธีแก้ไขใหมครับ …… ขอบคุณ ครับ

  • ณัฐพร อุสวา

   ใช้วุฒิ ปวส. สมัคร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ได้ไหมคร๊ เพราะว่าสมัครผิดไปแล้ว แก้ไขเป็น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ไม่ได้แล้ว ทำไงดีค่ะ

  • ในกรณีคล้ายกัน เนตหลุดตอนเขียนชื่อและถูกยื่นยันไปแล้ว จะแก้ไม่ได้แล้ว ทำอย่างไรดี โทรไปสายไม่ว่างทั้งวัน มีที่นั้ย ชื่อ ม อย่างเดียว ชื่อเต็ม มูหมัดราวี

 55. นรินทร์

  จบ ป.ตรี เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมัครสอบตำแหน่งใหนได้บ้างครับ
  ขอบคุณครับ

 56. อ้วนอ้วน

  สอบถามหน่อย พอดีว่าสายตาสั้น ในช่องสภาพร่างกาย ต้องเลือก “ความบกพร่องในการเห็น” หรือเลือก “ปกติ” ขอผู้รู้ช่วยตอบหน่อยน่ะ

 57. ณัฐพร อุสวา

  ใช้วุฒิ ปวส. สมัคร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 ได้ไหมคร๊ เพราะว่าสมัครผิดไปแล้ว แก้ไขเป็น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ไม่ได้แล้ว ทำไงดีค่ะ

 58. ณัฐพล จุลฤทธิ์

  ฒิ ปวส.
  ประเภทวิชา : อุตสาหกรรม
  สาขาวิชา : ช่างเทคนิคการผลิต
  สาขางาน : แม่พิมพ์พลาสติก

  ผมอยากทราบว่าวุฒิผมซึ่งแตกสาขาออกมาจากช่างกลโรงงานจะสามารถสมัครในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2″ ได้มั้ยครับ ซึ่ง สาขาวิชา : ช่างเทคนิคการผลิต
  สาขางาน : แม่พิมพ์พลาสติก ก็อยู่ในหมวดช่างกลโรงงาน ยังไงช้วยตอบด้วยนะครับ กลัวสมัครในตำแหน่งนี้แล้วแก้ไขไม่ได ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 59. ณัฐพล จุลฤทธิ์

  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 60. อยากทราบว่าถ้าเราใส่เขตผิดจะแก้ไขอย่างไร และใส่ปีที่จบผิดค่ะ อยากทราบแก้ใขอย่างไร

 61. สมัครสอบท้องถิ่นแล้วพิมพ์ชื่อผิดต้องแก้ไขยังไงดีค่ะ

 62. ณัฐพล จุลฤทธิ์

  อยากถามรายละเอียดก่อนสมัครเกี่ยวกับวุฒิก่อนสมัครติดต่อสอบถามเบอร์ไหนคับ

 63. ทราบวันสอบไหมคับอยากรู้ว่าวันสอบวันที่เท่าไรครับ

  • วันสอบ และสถานที่สอบ จะประกาศในวันที่ 10 มกราคม 2557 ทางเว็บไซต์รับสมัครนะครับ

 64. อยากทราบว่าสมัครสอบ ภาคเดียวกัน 2 เขตได้ไหม สมัครครั้งละเขต ขอบคุณค่ะ

 65. ensesang925@yahoo.co.th

  สมัครภาคเดียว 2 เขตได้ไหมต่ะ สมัคร 2 ครั้ง ครั้งละเขตนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 66. จบการตลาดสมัครนิติกรได้รึป่าวคะ แล้วถ้าสมัครไปแล้วแก้ไขตำแหน่งที่สมัครยังไงคะ รบกวนด้วยคะ

 67. ถ้าวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร แต่สอบได้ จะรับทำงานรึป่าวคะ

 68. ขอเบอร์โทร หรือ ที่อยู่สำนักงานที่รับเรื่องสมัครคะ จะแก้ได้รึป่าวคะ จะได้ไปแก้ที่นี่

  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ
   ติดต่อ 0 22445660 -3

 69. จบ ปวส สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม จะสมัครได้มั้ยครับ ในแต่ละตำแหน่ง ไม่เห็นมีสาขานี้เลยอ่ะครับ

 70. เรยา

  จบ ภาษาอังกฤษธุระกิจ สมัครได้ไหมคะ

  เพราะเข้าไปดุแล้วของแต่ละเขตแล้ว ไม่รับเอกนี้เลย อยากทราบเหตุผลว่าทำไมไมีรับเอกนี้
  หรืออาจเป็นเพราะเขาไม่ลืมเขียนเอกนี้ลงไปด้วย

  ผุ้รุ้ช่วยตอบด้วยนะคะ อยากทราบจริงงงงงงงงงค่า

 71. จริยา

  อยากทราบว่า ภาคกลาง เขต 2 สถานที่สอบ สอบจังหวัดไรคะ

  • คาดเป็นจังหวัดใหญ่ๆ ในภาคนะครับ รอดูประกาศวันที่ 10 มค 57 นะ

 72. เอมอร เมืองวงษ์

  จบ ม.6 สมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ได้มะคะ

 73. ศุภกิตติ์

  สัก เค้ารับไหมครับ

 74. บุญฤทธิ์

  ขอสอบถามหน่อยนะครับ คือผมเรียนคณะรัฐศาสตร์หลักสูตรปริญญาตรี จบปีนี้ แต่ต้องเข้ารับปริญญาในปีหน้า ขอเอกสารรับรองมาสมัครสอบก่อนได้มั้ยครับ และถ้าได้ ในการกรอกใบสมัครให้ลงวันที่จบการศึกษาจะต้องลงวันเดือนปี ที่เข้ารับปริญญา หรือลงตามเอกสารที่ได้ขอรับรองมาครับ ขอบคุณครับ.

 75. รบกวนสอบถามค่ะ จบ ป.ตรี เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถลงสอบธุรการระดับ 2 ได้ไหมค่ะ

 76. พงศ์พิพัฒน์

  จบ ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สามารถลงสอบตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 2 ได้รึเปล่าครับ ?

 77. จบวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการความปลอดภัย อันเดียวกันกับ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแต่ชื่อต่างกัน ลง นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการสุภาพ กับ นักวิชาการสุขาภิบาล ได้มั้ย

 78. จบปริญญาตรี ศิลปะไทย 4 ปี แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ สามารถสอบ ครูผู้ช่วย (วิชาเอกศิลปศึกษา) ได้ไหมค่๊ะ

  • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูนะครับ สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย

 79. อยากทราบว่าถ้าเราลงตำแหน่งผิด มีวิธีแก้ไขไหม ครับ ขอบคุนครับ

  • คงยากละครับ ในประกาศเขาระบุ สมัครได้เพียงครั้งเดียว 1 ตำแหน่ง

 80. อยากทราบว่าการสมัครสอบสามารถใช้ใบ รบ. รับรองว่าเราจะจบ(คล้ายๆกับนักเรียน ม.6ที่จะไปสมัครเรียนต่อ)ได้หรือเปล่าค่ะหรือว่าต้องเป็น ใบ รบ.ตัวจริงเท่านั้น

 81. ก่อนวันสอบไม่ได้หรอค่ะ

 82. สมัครสอบทางเน็ตแล้วเราต้องส่งเอกสารหลักฐานไปให้เขาหรือเปล่า

 83. อ้อม

  อยากทราบว่า ปวช. หรือ เที่ยบเท่า คำว่าเทียบเท่าคือวุฒิ ม.6หรือเปล่า
  แล้ววุฒิ ม.6 สามารถสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลได้หรือไม่

 84. ในกรณีเลือกตำแหน่งผิด ไม่สามารถแก้ไขตำแหน่งได้เลยหรือครับ (โดยการกระทำจากเจ้าหน้าที่ดูและระบบ)
  จะมีทางไหนเป็นทางออกที่่จะสามารถแก้ไขตำแหน่ง ของผู้ที่ ลงผิดตำแหน่งได้บ้างครับ
  เช่นการทำเรื่องขอแก้ไขตำแหน่ง หรือติดต่อกับผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูลก่อนวันปิดรับสมัคร
  ไม่มีแนวทางรองรับในการแก้ปัญหาุจุดนี้เลยเหรอครับ
  ถ้าหากมีต้องทำเช่นไร ครับ
  ขอบคุณครับ

  • ข้อมูลนี้ต้องติดต่อ ศูนย์รับสมัครโดยตรงนะครับ
   แต่เขาระบุไว้ชัดเจนว่าสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

   • อ่อครับ ขอบคุณครับที่ ตอบกลับครับ =A=” แปลว่า หมดสิทธิ์แล้วสินะครับ

    • ประภัสสร

     ของเรา คลิกที่ วุฒิปริญญาตรี แล้วจะขึ้นมาว่าให้เลือก ตำแหน่งใด เราเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 ปี แต่ว่าเครื่องรันออกมาให้ว่าเราสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 มันเป็นไปได้เหรอคะที่เราจะกด วุ๖ิการศึกษาเราผิดในเมื่อ วุ๖ิ ปวช. หรือเทียบเท่า ห่างจาก วุฒิปริญญาตรีที่ให้เราคลิก เพราะว่า ยังมีวุฒิ ปวส. กั้นตรงกลางระหว่าง ปวช. กับ ปริญญาตรีอีก แล้วเราจ่ายเงินไปเรียบร้อบแล้วด้วยเนื่องด้วยความสะเพรา่าของเรา ไม่รู้ว่าทางคณะกรรมการการสอบแข่งขันจะให้เราแก้หรือเปล่าเลย *_*

 85. สอบถามครับ
  ว่าด้วยการ บริหารข้อมูล ตามปกติทั่วไป ผู้ดูแลระบบหน้าจะสามารถแก้ไขข้อมูล หรือลบข้อมูลในระบบได้(โดยทั่วไป)
  กรณีกรอกข้อมูลลงไปผิดนี่ ไม่สามารถแก้ไขได้ (การแกไข)
  จะสามารถทำเรื่องขอลบข้อมูลของตัวเองในระบบได้หรือไม่ครับ เพราะหากลบออกก็สามารถสมัครใหม่ได้
  ไม่มีการรองรับสำหรับเรื่องนี้เหรอครับ T^T ที่เกริ่นมาทั้งหมดคือ กรอกผิดแล้วอยากแก้ไขแต่ติดต่อไม่ได้
  แล้วมองหาทางออก จะแก้ไขก็ไม่ได้ จะลบก็ไม่ได้ เลยมานั่งคิดเข้าข้างตัวเองว่าอาจจะมีซักแนวทางก็เป็นได้
  (ถ้าทำ ปุ่มซักปุ่ม ยื่นเรื่องขอลบข้อมูลตัวเอง ข้าบริการซัก 300บาท คงได้รายได้เข้ารัฐเพิ่มได้ไม่น้อย)

  •พอจะมีทางไหนทำให้แก้ไขข้อมูลของผู้สมัครที่ผิดพลาดได้บ้างครับ
  •หรือพอจะมีแนวทางไหนให้ ลบข้อมูลที่ผิดพลาดออกจากระบบได้บ้างครับ

 86. สมัครแล้วแต่ไม่ได้สั่งพิมใบชำระเงิน พอเข้าไปที่หลัง มันกดสั่งพิมไม่ได้ทำไงดีคร้าช่วยด้วย

 87. ผมอยากทราบว่า “นักวิชาการศึกษา 3″ จำเป็นต้องจบสายครูรึป่าวคับ เพราะเห็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่ได้ระบุว่าต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ แล้วอย่างผมจะสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบรรจุได้มั้ย (ผมจบ ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ) รบกวนด้วยคับ (2 คำถาม)

 88. สมัคแล้วแต่ไม่ได้สั่งพิมใบสมัค พอมาสั่งพิมวันหลังมันกดสั่งพิมไม่ได้หัวข้ออืนมันเป็นสีเขียวแต่หัวข้อสั่งพิมมันเป็นสีเทาแล้วจะทำไงยังไม่ได้จ่ายเงินด้วยช่วยด้วยคร้า

 89. ผมลงสมัครสอบที่เชียงใหม่จะต้องไปสอบที่ไหน

 90. ลงสมัครที่เชียงใหม่เขต 1 ต้องไปสอบที่ไหนเหรอคับ

 91. จุฑามาศ ชาตะเวที

  จบ วทบ. สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ สามารถสมัคสอบตำแหน่งไหนได้บ้างคะ

 92. อาริฟ

  ไม่ทราบว่าจะตรวจสอบเอกสารหลักฐานเมื่อไร อย่างไร ครับ สงสัยมากๆ

 93. อาร์มม

  สอบ กพยังไม่ผ่านสามารถสอบได้มัยค่ะ

 94. จุฑามาศ เอียดชะตา

  จบศิลปศาสตร์ เอกเลขานุการ และป.บัณฑิต ไม่ทราบว่าจะสมัครตำแหน่งใหนได้บ้าง รบกวนหน่อยคะ

 95. ขอสอบถามหน่อยคะเพิ่งจบในเทอมนี้แล้ว ยังไม่ทราบวันจบการศึกษาและเกรดอีกหนึ่งตัว เนื่องจากเรื่องต้องรออนุมัติ
  จากมหาวิทยาลัย จะสามารถสมัครสอบได้ไหมคะ ไม่อยากพลาดโอกาสครั้งนี้เลยคะ ถ้าพลาดครั้งนี้จริงๆแล้วจะมีเปิดรับสมัครอีกเมื่อไหร่คะ

 96. สุภาวดี

  อยากทราบว่าเพื่อนเป็นพลทหารอยู่ แล้วสามารถสมัครสอบได้ไหมค่ะ

 97. อยากทราบว่าฝากคนไปชำระแทนที่ธนาคารได้ไหม

 98. จบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ครับอยากทราบว่าสามารถสอบตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ได้หรือไม่ครับ

 99. ชำระค่าใบสมัครวันนี้ แต่ในใบสมัครยังขึ้นว่า ยังไม่ชำระ ต้องกรอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ

 100. อัมพิกา

  สมัครตำแหน่งผิดคะ

 101. เบิด

  ลืมจ่ายเงิน จ่ายหลัง27ได้ป่าวคับ

 102. พี่ๆคะ หนูจะพิมพ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแต่หนูทำเลขที่ใบแจ้งชำระเงินหาย หนูจะต้องทำยังไงดีคะ

 103. ยุทธพงศ์

  กำหนดวันสอบเป็นวันที่เท่าไรเดือนอะไรครับ

 104. นายอาณัติ จบพรมราช

  สมัครเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เข้าสอบที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯได้ไหม จะได้สะดวกในการเดินทาง ใกล้ที่ไหนสอบที่นั่น
  หวังเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ

 105. อยากทราบสถานที่สอบพิษณุโลก ต้องไปสอบที่ไหนคะ

 106. คือลืมจ่ายค่าสมัครสอบถ้าจ่ายตอนนี้ยังทันไหมค่ะ

 107. คือลืมจ่ายค่าสมัครสอบ ยังจ่ายทันไหทค่ะ

 108. อยากทราบว่า เมื่อจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว และเข้าไปตรวจสอบแล้ว ว่ามีชื่อที่สามารถเข้าสอบได้แล้ว แต่ผมทำใบจ่ายเงินหายอะครับ จำเลขชำระเงินไม่ได้แล้ว อยากทราบว่า ขั้นตอนต่อไปของการตรวจสอบ ตรงที่มันเขียนไนwebว่า ตรวจสอบสถานที่สอบ จะมีปริ้นใบอะรัยอีกไหม และผมจะมีปันหาอะรัยไหมครับ คือหายจิงๆหาไม่เจอเลยใบจ่ายเงิน

  • หนูก็อีกคนที่ใบจ่ายเงินหายค่ะ ต้องดำเนินการอย่างไรมั่งคะ เพราะหาไม่เจอเลยค่ะ

 109. เลื่อนสอบล่าสุด เป็นวันที่ 27 เม.ย 57 ตรงกับวันเลือกตั้งทดแทน ไม่ทราบว่าจะเลื่อนสอบอีกหรือเปล่าค่ะ..

 110. เลื่อนจริงหรือครับทำไมทางกรมเขาไม่ประกาศ

 111. ศศิพร ปานศรี

  วันสอบที่กำหนดในเดือนมีนาคม สรุปเลื่อนไปเป็นเมษายน แน่นอนใช่มั๊ยคะ

 112. หลังจากที่ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์ใบสมัครแล้วต้องทำยังไงต่อค่ะ แนะนำหน่อยคะ ผู้รู้

 113. ใบแจ้งการขำระเงินหาย มีวิธีแก้ไขยังไงคับ

 114. ประภัสสร

  เนื่องจากว่า ในขั้นตอนการสมัครสอบที่เว็บไซด์ในหน้าที่ 2 ที่จะให้เราเลือกวุฒิการศึกษาที่ใช้สอบ และดิฉันเลือกวุฒิปริญญาตรีไป แล้วด้านล่างก็จะขึ้นตำแหน่งที่จะลงสอบใช่ไม๊คะ ดิฉันเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 ไป และเนื่องด้วยความบกพร่องของดิฉันไม่ดูให้ดีว่าแล้วเวลาดิฉันพิมพ์ใบชำระเงิน และใบประจำตัวสอบ ของดิฉันที่พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ว่าเป็น ดิฉันสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ซึ่งตรงกับวุฒิ ปวช หือเทียบเท่า และในใบพิมพ์สมัครสอบดิฉันเลือกวุฒิปริญญาตรีไป ตรงตามตำแหน่งที่สอบ ดิฉันจะสามารถติดต่อแก้ไขได้ทางไหนได้บ้างค่ะ เพราะดิฉันได้เข้าไปเช็ครายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบ ดิฉันก็ได้เข้าไปสอบใน ตำปน่งด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ด้วยค่ะ ซึ่งตามความจริงแล้ว ดิฉันกดเลือก วุฒิในการสอบปริญญาตรี ก็ต้องตรงกับ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 3 ใช่หรือเปล่าค่ะ ดิฉันสามารถแจ้งและแก้ไขได้อย่างไร ทางใดบ้างค่ะ เพราะดิฉันได้ชำระเงินได้ได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

 115. สถานที่สิอบสมุทรปราการ เป็น ตำบล อัำเภอ ไหนครับ

สอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

E-mail ของคุณจะไม่ถูกแสดง. โปรดใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
CLOSE(X)