กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 95 อัตรา (13 – 19 ส.ค.56)


Advertisement

 กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 95 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง นนทบุรี (13 – 19 ส.ค.56)

 

กรมสุขภาพจิต สมัครงาน

 

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 95 อัตรา ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 27 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.ป.ตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
2.มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

2.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.ป.ตรี ในสาขาบริหารธุรกิจการจัดการ
2.มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.ป.ตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
2.มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

4.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
ประเภท  : กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางสารสนเทศ
2.มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

5.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน :
ป.ตรี 15,960 บาท
ป.โท 19,860 บาท
ประเภท  : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :
ป.โท 1 อัตรา
ป.ตรี 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1. ป.โท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา
2.ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3.มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

6.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :
ปวส. 12,240 บาท
ปวช. 9,960 บาท
ประเภท  : กลุ่มงานบริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :
ปวส. 13 อัตรา
ปวช. 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.ปวช. – ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ
2.มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

7.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
ประเภท  : กลุ่มงานบริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 25 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
1.ม.ต้น หรือ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
2.มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

สมัครงานราชการ กรมสุขภาพจิตได้ 2 ทางได้แก่
1.ด้วยตนเองที่ กองการเจ้าหน้าที่ อาคารชั้น 2 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ
2.ส่งใบสมัครและหลักฐานมาที่ E-mail hrddmh@gmail.com (โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF) ทั้งนี้ให้นำใบสมัครและหลักฐานการสมัครฉบับจริงมายื่นในวันสอบข้อเขียนด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-9511372

สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง

ค่าธรรมเนียมสอบ
กลุ่มงานบริหาร 100 บาท
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 100 บาท
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน วันที่ 21 สิงหาคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.dmh.go.th และ http://www.hr.dmh.go.th/hr
และป้ายประชาสัมพันธ์ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานกรมสุขภาพจิต / ดาวโหลดใบสมัครงาน ที่นี้ <<


Advertisement

คำค้นยอดนิยม

About Thaijobs Gov

แหล่งรวมข่าวสารการสมัครราชการ กพ. ภาค ก ภาค ข ทีนี้ !


สอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

E-mail ของคุณจะไม่ถูกแสดง. โปรดใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
CLOSE(X)