อบต.สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษเปิดสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล


Advertisement

อบต.สำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษเปิดสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจำนวน 22 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2556

สมัครงาน อบต.สำโรง

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน รวม ๒2 ตำแหน่ง ๒๓ อัตรา
1.1 สายงานที่เริ่มจากระดับ ๑ จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๒ อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
5. ตำแหน่ง ช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน ๑ อัตรา
7. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
1.2 สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
1.3 สายงานที่เริ่มจากระดับ ๓ จำนวน 9 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๕6 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐-4591-9822

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ http://www.ssklocaladmin.go.th

 


คำค้นยอดนิยม

About Thaijobs Gov

แหล่งรวมข่าวสารการสมัครราชการ กพ. ภาค ก ภาค ข ทีนี้ !


สอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

E-mail ของคุณจะไม่ถูกแสดง. โปรดใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
CLOSE(X)