อบต.บ้านแดง สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3


Advertisement

อบต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ2556 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-21 มิถุนายน 2556

อบต.บ้านแดง สมัครงาน

 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
(๒) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน ๗,๔๖๐ บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) จะได้รับเงินเดือน ๖,๘๐๐ บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน ๖,๐๕๐ บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแดง ดูรายละเอียดได้ที่ สานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.bandaeng.go.th หรือสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี หรือ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดหรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่ 045-8620-32

งานที่เกี่ยวข้อง:

  1. อบต.โพนงาม อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 9 ตำแหน่ง 10 อัตรา
  2. อบต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 2 -3 จำนวน 6 ตำแหน่ง
  3. อบต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
  4. อบต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา
  5. อบต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 – 3 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา

คำค้นยอดนิยม

About Thaijobs Gov

แหล่งรวมข่าวสารการสมัครราชการ กพ. ภาค ก ภาค ข ทีนี้ !


สอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

E-mail ของคุณจะไม่ถูกแสดง. โปรดใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
CLOSE(X)