สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน (19 -31 ก.ค.56)


Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคงานราชการ
พนักงานส่งเสริมการลงทุน ระดับป.ตรี ป.โท (19 -31 ก.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมัครงาน

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมัครงานราชการ  ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน
อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

1)รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และภาวะอุตสาหกรรม
2)รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์และ นโยบายส่งเสริมการลงทุน
3)ประสานงานการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
4)ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ระดับปริญญาตรี

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 1.สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลรวมถึงการพัฒนาบุคลากร

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 7 ส.ค 56 ทาง www.boi.go.th ในหัวข้อข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับบีโอไอ

 

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ BOI / คุณสมบัติทั่วไป / เนื้อหาที่จะใช้สอบทีนี้ 


Advertisement

คำค้นยอดนิยม

About Thaijobs Gov

แหล่งรวมข่าวสารการสมัครราชการ กพ. ภาค ก ภาค ข ทีนี้ !


สอบถามข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

E-mail ของคุณจะไม่ถูกแสดง. โปรดใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top
CLOSE(X)