พนักงานราชการ-ลูกจ้างชั่วคราว

Feed Subscription

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2556

สำนักงานธนานุเคราะห์ สมัครงาน

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มิถุนายน 2556     ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 9,040 บาท จำนวนหลายอัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ... Read More »

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556

สมัครงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556 ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์,พี่ เลี้ยง,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นักพัฒนา สังคม,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,นักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ นักพัฒนาการเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการปฐมวัย ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ... Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดสำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองกลาง     ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราว่าง 3 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา ... Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุที่จังหวัดยโสธร

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง เพื่อบรรจุที่จังหวัดยโสธร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย – 7 มิ.ย 2556 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.นักทรัพยากรบุคคล 2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครสอบ 1.นักทรัพยากรบุคคล 200 บาท 2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 100  บาท >>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<< Read More »

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน 1,607 อัตรา

สมัครงานการรถไฟฟ้า

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  จำนวน 1,607 อัตรา รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค – 10 มิ.ย 2556     รับแต่ลูกจ้างที่เคยทำงานกับการรถไฟไม่น้อยกว่า 5 ปีจึงจะมีสิทธิสมัครนะครับ >>ดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครงานการรถไฟไทย<< >> เว็บไซต์สำหรับสมัครงาน <<     Read More »

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานคณะวิทยาศาสตร์

ม.มหิดลรับสมัครพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง ได้แก่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 31 พฤษภาคม 2556 และตำแหน่งบรรณารักษ์ รับสมัครบัดนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดหน่วยงาน งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาตรี อัตรา 15,190.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสานสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เพศชาย ... Read More »

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน

สมัครงานเทคนิคอุบล

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม  2556 รับสมัคร เพศหญิง การศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-262 566 , 045 – 255 047 ต่อ 108 ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับงานที่ประกาศ สามารถโพสคอมเม้นถามได้เลยนะครับ Admin พร้อมที่จะหาคำตอบให้ทุกคำตอบครับ Read More »

ป.ป.ช.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์

สมัครงาน ปปช.

สำนักงาน ป.ป.ช.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 127 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2556 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และหน่วยที่เปิดรับสมัคร พนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) 65 อัตรา พนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด 29 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) 2 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 31 อัตรา สมัครงานได้ที่ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ... Read More »

กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ประจำปี 2556

งานราชการ กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ (15 – 23 พ.ค. 2556) ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 10610 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. เพศหญิงหรือชาย 2.คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย 3. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)