ทหาร

Feed Subscription

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารสัญญาบัตรและทหารประทวน จำนวน 133 อัตรา (21 – 27 เม.ย.57)

กองบัญชาการกองทัพไทย

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ นายทหารสัญญาบัตรและทหารประทวน จำนวน 133 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เม.ย.57 ตำแหน่งที่รับสมัคร นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 20 อัตรา ได้แก่ 1.กลุ่มงานการเงิน (1) เพศชาย จำนวน 2 อัตรา 2.กลุ่มงานการเงิน (2) เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา 3.กลุ่มงานสถาปัตยกรรม เพศชาย/หญิง จำนวน 1 อัตรา 4.กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ (1) เพศชาย/หญิง จำนวน 2 อัตรา ... Read More »

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 578 อัตรา (บัดนี้ – 5 มี.ค.57)

งานราชการ กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 578 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มี.ค.57 ชุดติว DVD + คู่มือเตรียมสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร + ชั้นประทวน คลิกเลย ตำแหน่งและอัตรที่เปิดรับ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 62 อัตรา โดยมีวุฒิปริญญาตรี – โท ในสาขาวิชาที่กำหนด บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 391 อัตรา โดยมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 155 อัตรา ... Read More »

แผนการรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

กองทัพบก

แผนการรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557 แผนการรับสมัคร เปิดรับสมัคร 23 ม.ค. – 23 ก.พ. 57 สอบภาควิชการ  8-9 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบภาควิชาการ 15 มี.ค. 57 สอบรอบสอง 19 มี.ค. – 26 เม.ย. 57 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 11 เม.ย. 57 รับฟังคำชี้แจงและแบ่งรุ่น  19 – 20 เม.ย. 57 รายงานตัวและทำสัญญา 1-2 พ.ค. 57 ... Read More »

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

กองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.990) กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสาร 22 จำนวน 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  22 จำนวน 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  ... Read More »

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 7 อัตรา (บัดนี้ – 22 พ.ย.56)

กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ย.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  เสมียน (ชกท. 710) จำนวน 3 อัตรา เสมียน (ชกท. 731) จำนวน 1 อัตรา พลขับ (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล (ชกท.912)จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติโดยสังเขป เสมียน (ชกท. 710) เพศชาย เป็นทหารกองหนุน อายุ18-30 ปีบริบูรณ์ ... Read More »

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 7 อัตรา (บัดนี้ – 22 พ.ย.56)

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ย.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  พลขับ (ชกท.640) จำนวน 5 อัตรา พลสูทกรรม (ชกท.940) จำนวน 1 อัตรา เสมียนธุรการและกำลังพล (ชกท.716) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป เป็นทหารกองหนุนอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  เชื้อชาติไทย และสัญชาติไทย คุณวุฒิการศึกษา ม.ต้น เป็นอย่างต่ำ รับสมัครผู้มีเอกสารครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ... Read More »

โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557

งานราชการ กองทัพอากาศ

โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ  หลักสูตร 3 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า  15  ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) สำหรับในปี 2557 นี้ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2539 ถึงป พ.ศ.2542 เท่านั้น คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.00 คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย ... Read More »

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก พลอาสาสมัคร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์(พลอาสาสมัคร) ประจำปี 2557 คุณสมบัติของผู้สมัคร บุคคลชายอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี 1. ทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 2. บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5 3. บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด 4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 5. มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 7. ความสูงตั้งแต่ ... Read More »

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 20 อัตรา (21-29 พ.ย.56)

กรมการทหารช่าง

กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 20 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-29 พ.ย.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  สายงานเสมียน(หน่วย อฉก.)จำนวน 1 อัตรา สายงานเสมียน(หน่วย อจย.)จำนวน 2 อัตรา สายงานพลขับ  จำนวน 2 อัตรา สายงานช่างยนต์ จำนวน 4 อัตรา สายงานช่างก่อสร้าง จำนวน 7 อัตรา สายงานช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา สายงานช่างเชือมโลหะ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัคร ... Read More »

กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 2 อัตรา (บัดนี้ – 22 พ.ย.5)

กองทัพบก

กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ย.5 ตำแหน่งที่เปิดรับ เสมียน จำนวน 1 อัตรา พลขับ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร เสมียน เพศหญิง อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พลขับ ทหารกองหนุนชาย 22-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่กรมขนส่งทางบก สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงงาน กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2245 ถนนพหลโยธิน ... Read More »

กองพลพัฒนาที่ 1 จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 8 อัตรา (บัดนี้ – 21 พ.ย.56)

กองทัพบก

กองพลพัฒนาที่ 1 จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พ.ย.56 ตำแหน่งที่เปิด ช่างยานยนต์ล้อ 3 อัตรา พลขับ 3 อัตรา ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา พลวิทยุ  1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ บิดา มารดา สัญชาติไทยโดยกำเนิด งดรับ บุคคลที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2557 คุณวุฒิและคุณสมบัติในตำแหน่ง ช่างล้อยานยนต์ ... Read More »

กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 9 อัตรา (19-21 พ.ย.56)

กองทัพบก

กองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน  9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19-21 พ.ย.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ เสมียน 1 อัตรา ช่างยนต์ 2 อัตรา อื่นๆ 3 อัตรา พลขับรถ 3 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุของผู้สมัคร ตำแหน่งเสมียน พลขับ และอื่นๆ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 30 ปีบริบูรณ์ ตำแหน่งพลขับ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ... Read More »

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 26 อัตรา (11-15 พ.ย.56)

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 26 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ (ติดตามรายละเอียดในภายหลัง) คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 – 31 ธันวาคม 2538 งดรับสมัครผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2557 วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.6 จำหน่ายใบสมัครในวันที่ 1 – 15 พ.ย.56 รับสมัครงานราชการระหว่างวันที่ 11 ... Read More »

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 14 อัตรา (11-13 พ.ย.56)

กองทัพบก

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสอบบรรจุ เข้ารับราชการ ทหารชั้นประทวน (สิบเอก) จำนวน14 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-13 พ.ย.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ อัตราสิบเอก เสมียน 8 อัตรา พลขับรถ 4 อัตรา ช่างซ่อมยานยนต์ 1 อัตรา ช่างยานยนต์ล้อ 1 อัตรา คุณสมบัติ คุณวุฒิ ม.3 ต้องเป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพศชาย อายุระหว่าง 22 และไม่เกิน30 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ.2526 – 2534) คุณวุฒิและคุณสมบัติในแต่ละตำแหน่ง ดูได้ตามลิ้ง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ... Read More »

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 45 อัตรา (22-28 พ.ย.56)

กองทัพบก

กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสอบบรรจุ เข้ารับราชการ ทหารชั้นประทวน อัตราสิบเอก และพล.อส. จำนวน 45 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-28 พ.ย.56 อัตราสิบเอก 1.เสมียนพิมพ์ดีด 4 อัตรา เพศ ชาย/หญิง สังกัดหน่วยงานที่จังหวัด อ.เมือง นครปฐม, อ.เมือง กาญจนบุรี,อ.ปากช่อง นครราชสีมา,อ.แม่ริม เชียงใหม่ 2.พลขับรถ/พลขับ 8 อัตรา เพศ ชาย สังกัดหน่วยงานที่จังหวัด อ.เมือง กาญจนบุรี,อ.ปากช่อง นครราชสีมา,อ.แม่ริม เชียงใหม่ 3.นายสิบสัตวบาล 1 อัตรา เพศ ชาย ... Read More »

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสอบทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งสัสดี (23-29 พ.ย.56)

กรมยุทธศึกษาทหารบก สัสดี งานราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสอบทหารกองหนุน คัดเลือกเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งสัสดี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศิจกายน 2556 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ ระหว่าง 18 – 30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ เกิดปี พ.ศ.2527 – 2539 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2527 – 31 ธ.ค. 2539) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 2. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ - สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว ... Read More »

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการทหารประทวน 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 20 พ.ย.56)

กองทัพบก

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศหญิง) เข้ารับราชการทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่งเสมียน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2556 ชื่อตำแหน่ง เสมียน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศหญิง จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น(ม.3) เป็นอย่างต่ำ บิดามารดาสัญชาติไทยโดยกำเนิด สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร อาคาร 3 ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดโทร 0 2297 7029 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 27 พฤศจิกายน ... Read More »

กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร สายแพทย์ จำนวน 34 อัตรา (1-15 พ.ย.56)

งานราชการ กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการทหาร ชั้นสัญญาบัตร สายแพทย์ จำนวน 34 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ย.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จำนวน 16 อัตรา ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 17 อัตรา  สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมแพทย์ทหาร (ชั้น 2) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่  1 – 15 พฤศจิกายน 2556 ดาวโหลดใบสมัคร / ... Read More »

กรมทหารพรานที่ 48 จ.นราธิวาส เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย 299 อัตรา (1 ต.ค -30 พ.ย.56)

กองทัพบก

กรมทหารพรานที่ 48 จ.นราธิวาส เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย 299 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค -30 พ.ย.2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กรมทหารพรานที่ 48 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพรานชาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร อส.ทพ.ชาย -เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน(ทหารกองเกิน) กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ -มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร -มีภูมิลำเนา(แก้ไขรับทุกภาค) -มีความสมัครใจไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เอกสารประกอบการรับสมัคร อส.ทพ.ชาย -ใบสมัครฯ(โหลดได้จากเว็บกองกำลังพล) -สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา) ... Read More »

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) (บัดนี้ – 1 ต.ค.56)

กองทัพบก

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดอัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com คุณสมบัติของผู้สมัคร ชื่อตำแหน่ง  อาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดอัตรา เพศชาย กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด) ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย) สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา) ... Read More »

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครงานทหาร 72 อัตรา

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร ตำแหน่ง พลปืนเล็ก 72 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 6 กันยายน 2556 ในวันเวลาราชการ   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ตำแหน่ง พลปืนเล็ก จำนวน 72 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2526) สูง 165-175 ซม. น้ำหนัก 48-80 กก. คุณวุฒิ ... Read More »

ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นทหาร ตำแหน่งพลดุริยางค์ (บัดนี้ – 14 ส.ค.56)

ศูนย์การกำลังสำรอง

ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นทหาร ตำแหน่งพลดุริยางค์ (บัดนี้ – 14 ส.ค.56)     ศูนย์การกำลังสำรอง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(เพศชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการอัตราพลอาสาสมัคร ตำแหน่ง พลดุริยางค์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขนาดรอบอก 76/79 ซม. ขึ้นไป ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ จบ รด.ปี 3 – ปี.5 วุฒิ ... Read More »

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก (ผู้หญิง)

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก พลอาสาสมัคร (ผู้หญิง) ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ส.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com คุณสมบัติของผู้สมัคร : เพศหญิง มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 – ระดับปริญญาตรี  (ไม่จำกัดสาขาวิชา) เป็นบุคคลพลเรือนหญิงทั่วไป หรือเป็นทหารพรานหญิง ทั้งผู้ที่ผ่านการศึกษาวิชาทหาร (รด.) มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทย ... Read More »

กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพราน (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

กองทัพบก

กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพราน (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)   กองทัพภาคที่ 2 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานปฏิบัติงานในพื้นที่่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวนอัตรา ตามจำนวนที่ขาดอัตรา จะขึ้นบัญชีไว้ถึง 31 ธันวาคม 2556 คุณสมบัติทั่วไป เป็นบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า สมัครงานราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ส.ค. 56 ในวันเวลาราชการ ฝ่ายทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ... Read More »

กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครงานราชการ นายทหารประทวน สิบเอก จำนวน 114 อัตรา (บัดนี้ – 9 ส.ค.56)

กองทัพภาคที่ 3 สมัครงาน

กองทัพภาคที่ 3  พิษณุโลก เปิดรับสมัครงานราชการ บุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน /อาสาสมัครทหารพราน เข้ารับราชการนายทหารประทวน สิบเอก จำนวน 114 อัตรา กองทัพภาคที่ 3 เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งบรรจุ 1.1 ผู้บังคับชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) จำนวน 59 อัตรา(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน) 1.2 พลวิทยุ (ชกท.050) จำนวน 6 อัตรา(รับสมัครเฉพาะ อาสาสมัครทหารพราน) 1.3 เสมียน (ชกท. 113 , 710 , ... Read More »

กองพลทหารราบที่ 7 เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) บัดนี้ – 15 ส.ค.56

กองทัพบก

กองพลทหารราบที่ 7  เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) ในตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710 , 711 ) จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ – 15 ส.ค.56 กองพลทหารราบที่ 7  เปิดรับสมัครงานราชการนายทหารประทวน (สิบเอก) ตำแหน่งเสมียน จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 ผู้สมัครต้องมี บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 1.2 ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือนายสิบกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปี ... Read More »

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (บัดนี้ – 1 ส.ค.56)

กรมอู่ทหารเรือ สมัครงาน

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (บัดนี้ – 1 ส.ค.56) กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ปฏิบัติงานในพื้นที่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 อัตรา ช่างไฟฟ้าเรือ 2 อัตรา ช่างยางและพลาสติก 1 อัตรา พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 อัตรา ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน) 1 อัตรา ช่างโครงสร้างเรือ  2 อัตรา พื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 ... Read More »

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย

กรมทหารพรานที่ 47 สมัครทรารพราน

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย เปิดรับสมัคร 2 ช่วง สมัครงานราชการ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา  จ.ยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 11 ก.ย. 56   ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0700 กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 22 พ.ย. 56 ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   ... Read More »

กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครงานราชการทหารกองหนุน ตำแหน่งนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) (15 – 25 ก.ค. 2556)

กองพลทหารราบที่ 15 สมัครงาน

กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครงานราชการทหารกองหนุน ตำแหน่งนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 6 ตำแหน่ง 63 อัตรา (15 – 25 ก.ค. 2556)     กองพลทหารราบที่ 15 เปิดรับสมัครงานราชการ นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จำนวน 63 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตำแหน่งที่รับ เสมียน 16 อัตรา (ม.6 เฉพาะทหารกองหนุน) พนักงานวิทยุโทรเลข 5 อัตรา (ม.6 เฉพาะทหารกองหนุน) พลสูทกรรม 3 อัตรา (ม.6 ทหารกองหนุน,บุคคลพลเรือน) ... Read More »

กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ 13 ตำแหน่ง (1-7 ส.ค.56)

สมัครงานกองทัพเรือ

กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ 13 ตำแหน่ง ประจำปี 2556   สมัครงานราชการ กองทัพเรือ โดยให้บุคคลทั่วไปสมัครสอบเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ จำนวน 13 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับปริญญาโท (ชาย/หญิง) จำนวน 2 สาขา ดังนี้ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ระดับปริญญาตรี (ชาย/หญิง) จำนวน 11 สาขา ดังนี้ ภาษาไทย จำนวน ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)