Tag Archives: ประกาศผลสอบตำรวจ

Feed Subscription

ประกาศผลสอบตำรวจสายปราบปราม ประจำปี 2556

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครงาน

ประกาศผลสอบตำรวจสายปราบปราม ประจำปี 2556 รายชื่อผู้สอบผ่านนักเรียนนายสิบตํารวจ 56 ประกาศแล้ว ! สำหรับผลการสอบตำรวจ 17 ตุลาคม 2556 สามารถตรวจสอบรายชื่อตามหน่วยที่สอบได้ตามลิ้งด้านล่าง  ขอให้ทุกท่านโชดีครับ     ผลสอบตำรวจ บชน.ที่นี้  ผลสอบตำรวจ ภาค 1.ที่นี้  ผลสอบตำรวจ ภาค 2.ที่นี้ ผลสอบตำรวจ ภาค 3.ที่นี้  ผลสอบตำรวจ ภาค 4.ที่นี้  ผลสอบตำรวจ ภาค 5.ที่นี้ ผลสอบตำรวจ ภาค 6.ที่นี้  ผลสอบตำรวจ ภาค 7.ที่นี้ ผลสอบตำรวจ ภาค ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)