Tag Archives: ประกาศผลสอบอัยการผู้ช่วย

Feed Subscription

ประกาศผลสอบอัยการผู้ช่วย ประจำปี 2555

สำนักงานอัยการสูงสุด นิติกร

ประกาศผลสอบอัยการผู้ช่วย ประจำปี 2555     ประกาศผลสอบอัยการผู้ช่วย ประจำปี 2555 จำนวน 87 คน จากผู้เข้าสอบทั้งหมดประมาณเกือบ 8 พันคน ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ >>> อ่านประกาศผลการสอบอัยการผู้ช่วย <<< Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)