Tag Archives: สมัครงานธอส

Feed Subscription

ธกส.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน 1,595 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2557

ธกส. สมัครงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ,ผู้ช่วยการเงิน จำนวน 1,595 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2557 แผนงานสรรหาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ และผู้ช่วยพนักงานการเงิน ประจำปีบัญชี 2556-2557 หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 56 ตรวจสอบอัตราว่างและจำนวนที่ธนาคารต้องการ ช่วงเดือน ธ.ค.56 บริหารจัดการการสอบ ช่วงเดือน ธ.ค.56 ขออนุมัติหลักเกณฑ์ ช่วงเดือน ม.ค.57 ประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือน ม.ค.57 กำหนดวัน เวลา สอบ ช่วงเดือน ก.พ. 57 ตรวจข้อสอบ ประมวลผล ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.57 ประกาศผลสอบข้อเขียน ... Read More »

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับสมัครงาน สังกัดส่วนงานในองค์กร (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สมัครงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) สังกัด ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และส่วนเครือข่าย (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดรับสมัครงาน โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สังกัด  ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันรับสมัคร) 2. คุณวุฒิปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์  หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องเรียนคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 3. มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5 4. มีความรู้การใช้งานโปรแกรม UNIX 5. สามารถที่จะปฏิบัติงานเป็นรอบ ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)