Tag Archives: สมัครงานไปรษณีย์ไทย

Feed Subscription

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา (บัดนี้ – 28 มี.ค.57)

ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : ฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายพัฒนางานตรวจสอบ อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เงินเดือน 14,160 บาท วุฒิ ป.ตรี วุฒิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้ - วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาติ (CIA) หรือ - ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CCSA) ... Read More »

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานเพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ 15 อัตรา (บัดนี้ – 25 ต.ค.56)

ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ จำนวน 15 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2556 ตำแหน่งที่เปิดรับและสังกัด 1.สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 2 อัตรา 1.ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา 2.ตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร 2.สังกัดฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐ์ศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ ... Read More »

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ไทย 5 อัตรา (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ไทย สังกัดส่วนงาน 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ส่วนสื่อสารองค์กร งานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรี (ดูสาขาได้ตามลิ้งด้านล่าง) อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร อัตราเงินเดือนขั้น 13,410 ... Read More »

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานไปรษณีย์ไทย นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (บัดนี้ – 25 ก.ค. 2556)

ไปรษณีย์ไทย สมัครงาน

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานไปรษณีย์ไทย นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (บัดนี้ – 25 ก.ค. 2556) บริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานไปรษณีย์ไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับคุณวุฒิ ปวส. สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ อัตราเงินเดือน 10,740 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ ตำแหน่ง “นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4″ ปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขา วิทยายาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 อัตราเงินเดือน 13,740 บาท ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)