Tag Archives: สมัครงาน ม.บูรพา

Feed Subscription

ม.บูรพา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

ม.บูรพา สมัครงาน

ม.บูรพา เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะวิทยาการสารสนเทศ  (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)     มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ วุฒิ ปริญาตรี สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราว่าง 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษา เช่น เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดแสดง หรือ การบรรยาย ช่วยเขียนและเรียบเรียงคำบรรยาย สมัครงานราชการ ม.บูรพา ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา ชั้น ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)