Tag Archives: สมัครทหารพราน

Feed Subscription

กรมทหารพรานที่ 48 จ.นราธิวาส เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย 299 อัตรา (1 ต.ค -30 พ.ย.56)

กองทัพบก

กรมทหารพรานที่ 48 จ.นราธิวาส เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย 299 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค -30 พ.ย.2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com กรมทหารพรานที่ 48 เปิดรับสมัครงานราชการ อาสาสมัครทหารพรานชาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร อส.ทพ.ชาย -เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน(ทหารกองเกิน) กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ -มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร -มีภูมิลำเนา(แก้ไขรับทุกภาค) -มีความสมัครใจไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เอกสารประกอบการรับสมัคร อส.ทพ.ชาย -ใบสมัครฯ(โหลดได้จากเว็บกองกำลังพล) -สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา) ... Read More »

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย

กรมทหารพรานที่ 47 สมัครทรารพราน

กรมทหารพรานที่ 47 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย เปิดรับสมัคร 2 ช่วง สมัครงานราชการ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา  จ.ยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 11 ก.ย. 56   ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   กำหนดการรายงานตัว 0700  เริ่มคัดตัว 0700 กำหนดการคัดเลือก อส.ทพ.ของกรมทหารพรานที่ 47 ในวันที่ 22 พ.ย. 56 ณ กรมทหารพรานที่ 47 อ.ยะหา จ.ยะลา   ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)