Tag Archives: สอบตำรวจ 56

Feed Subscription

คำแนะนำก่อนการเข้า สอบตำรวจ สายปราบปราม ปี 2556

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครงาน

คำแนะนำ การเตรียมตัว ก่อนการเข้า สอบตำรวจ สายปราบปราม ปี 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com การเตรียมตัวสำหรับเข้าสอบตำรวจ 1.ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ 2.เรื่องการแต่งกาย ให้สวมเสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา ถ้าใส่นอกเหนือจากนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ เด็ดขาด ! 3.เรื่องอุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบได้ ดินสอดำ เบอร์ 2B ขึ้นไป,ปากกาสีน้ำเงิน,หรือสีดำ,บัตรประจำตัวสอบ,บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้ 4.ห้าม นำอาวุธ เครื่องคำนวณ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องประดับทุกชนิด สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู เข้าห้องสอบเด็ดขาด และไม่มีการรับฝากหรืออนุญาตให้วางไว้ภายในอาคาร ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)