Tag Archives: สอบท้องถิ่น 56

Feed Subscription

สอบท้องถิ่น ปี 56 สอบบรรจุกว่า 7,170 อัตรา สอบวันที่ 27 เมษายน 2557

อบจ.พิษณุโลก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบบรรจุกว่า 7,170  อัตรา รอบเดียวทั่วประเทศ สอบวันที่ 27 เมษายน 2557   >>> คลิกที่นี้เพื่อตรวจสอบสถานที่สอบท้องถิ่น 57 <<< Update ข้อมูลล่าสุด 17/4/2557 สอบภาค ก – ข วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 ภาค ก เวลา 09.00 – 11.00 น. ภาค ข เวลา 13.00 – 15.30 น. การแต่งกายในวันสอบ เสื้อยืด ไม่มีปก ... Read More »

สอบท้องถิ่น 56 ตำแหน่งและคุณวุฒิที่จะใช้สอบ

อบจ.พิษณุโลก

สอบท้องถิ่น 56 ตำแหน่งและคุณวุฒิที่จะใช้สอบ คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเปิดสอบท้องถิ่น ที่หลายๆ ท่านรอคอย เพื่อเป้นการเตรียมตัวไปตำแหน่งที่เปิดสอบตั้งแต่ระดับ 1-3 และคุณวุฒิในตำแหน่งว่ามีอะไรกันบ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับ 1 ตำแหน่ง และคุณวุฒิ 1. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรม ช่างกลการเกษตร หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. เจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ทางอื่นที่ ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)