Tag Archives: สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ

Feed Subscription

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 12 ก.ย.56)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.นครสวรรค์

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 12 ก.ย.56)       สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าวและการสื่อสาร อัตราจ้าง 19,680 บาท คุณวุฒิ ปริญญาโท ทางด้านเศรษฐศาสตร์ /บริหารการจัดการ / สาธารณสุขศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ 2.นิติกร กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย อัตราจ้าง 16,500 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 3.เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย อัตราจ้าง 16,500 บาท คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 4.เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ กลุ่มพัฒนาภารกิจกฎหมาย อัตราจ้าง ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)