Tag Archives: สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

Feed Subscription

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 – 10 ก.ค. 56)

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สมัครงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (1 – 10 ก.ค. 56) สมัครงานราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ระดับการศึกษา ปวช. พาณิชยกรรม, บริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และงานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ ปฏิับัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)