Tag Archives: หางานราชการกาฬสินธุ์

Feed Subscription

อบต.สำราญ จ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา (20 พ.ย. – 12 ธ.ค.56)

อบจ.พิษณุโลก

อบต.สำราญ จ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. – 12 ธ.ค.56 ตำแหน่งและระดับที่เปิดรับ ระดับ 2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ระดับ 3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา นักวิชาการคลัง 1 อัตรา วิศวกรโยธา 2 อัตรา นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา ... Read More »

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 9 ต.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านพัสดุ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ) อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถตามขอบข่ายเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร ... Read More »

กศน. จ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (2-9 ส.ค.56)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กศน. จ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (2-9 ส.ค.56) กศน. จ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครงานราชการ 3 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปริญญาตรีหรือไม่ต่ำกว่านี้ 2.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปริญญาตรีหรือไม่ต่ำกว่านี้ และศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 3. ครู กศน.ตำบล 6 อัตรา ปริญญาตรีหรือไม่ต่ำกว่านี้ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)