Tag Archives: หางานราชการขอนแก่น

Feed Subscription

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (7 – 11 ต.ค.56)

กรมหม่อนไหม

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านการเกษตร ในสาขาวิชาทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ กีฏวิทยา ดินและปุ๋ย ปรับปรุงพันธุ์ อารักขาพืช ... Read More »

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 20 ก.ย.56)

ม.ขอนแก่น สมัครงานราชการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เงินเดือน 11,680 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ทางการบริหาร ศิลปศาสตร์ การจัดการทั่วไป สมัครงานราชการทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชม. ค่าธรรมเนียมสอบม.ขอนแก่น 210 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว 10 บาท) ชำระเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบ วันที่ 24 กันยายน 2556 ทาง http://personweb.kku.ac.th ... Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

ม.ขอนแก่น สมัครงานราชการ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศหญิง  (เพื่อควาเหมาะสมกับลักษณะงาน) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office มีความรู้ภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี วุฒิ ปวส หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ การเงินและบัญชี คอมพิวเตอร์   สมัครงานราชการทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชม. ค่าธรรมเนียมสอบ 110 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคาแล้ว ... Read More »

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา

กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 3 จ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (เขต 3) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     3 อัตรา ระดับการศึกษา ... Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

ม.ขอนแก่น สมัครงานราชการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office มีความรู้ความสารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ วุฒิ ปวช หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด ... Read More »

อบจ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (15 ส.ค. – 4 ก.ย.56)

อบจ ขอนแก่น สอบครูผู้ช่วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 13 สาขาวิชา 30 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 4 ก.ย.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้   สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร สาขาภาษาจีน  1  อัตรา สาขาภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา สาขาภาษาไทย  5  อัตรา สาขาดนตรี  3  อัตรา สาขาเคมี  4  อัตรา สาขาคณิตศาสตร์  6  อัตรา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  1  อัตรา สาขาภาษาอังกฤษ  3  อัตรา สาขาสังคมศึกษา  2  อัตรา ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)