Tag Archives: หางานราชการนครราชสีมา

Feed Subscription

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

กองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.990) กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสาร 22 จำนวน 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  22 จำนวน 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  ... Read More »

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (30 ต.ค. – 6 พ.ย.56)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.56       ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านด้านกฎหมาย 2. รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย การดำเนินทางคดี 3. รับผิดชอบงานพิจารณาตรวจร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ... Read More »

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (1 – 7พ.ย.56)

กรมหม่อนไหม

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ด้านการจัดการ, ด้านเลขานุการ, ด้านการบัญชี, ด้านคอมพิวเตอร์, ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ... Read More »

เทศบาลนครราชสีมา เปิดรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา (บัดนี้ – 22 ต.ค.56)

อบจ.พิษณุโลก

เทศบาลนครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 ตุลาคม 2556 ตำแหน่งที่เปิดรับ พนักจ้างตามภารกิจ 1.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา 3.ผู้ช่วยช่างโยธา 4.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า พนักงานจ้างทั่วไป 1.พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 2.พนักงานผลิตน้ำประปา ดูอัตราเงินเดือนสาขาที่เปิดรับในแต่ละตำแหน่งตามลิ้งด้านล่าง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ค่าสมัครสอบ พนักจ้างตามภารกิจ 100 บาท พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ... Read More »

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 28 ส.ค.56)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สมัครงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม 2 อัตรา สังกัด จังหวัดนครราชสีมา, อุบลราชธานี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค สำหรับท่านที่สนใจโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,960 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ... Read More »

กรมหม่อนไหม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)       1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริหาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ... Read More »

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (24 – 30 ก.ค. 56)

สำนักงานประกันสังคม งานราชการ

สำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (24 – 30 ก.ค. 56)       สมัครงานราชการ  สำนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทางบริหารธุรกิจ หรือ พาณิชยการ สาขาการตลาด การขาย การบัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)