Tag Archives: อบต.บ้านกู่

Feed Subscription

อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (25 ก.ค. – 15 ส.ค.56)

อบจ.พิษณุโลก

อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (25 ก.ค. – 15 ส.ค.56)   อบต.บ้านกู่ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  จำนวน  3  ตำแหน่ง  ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างโยธา สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ได้แก่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สมัครงานราชการ อบต.บ้านกู่ ด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)