Tag Archives: อบต.พานพร้าว

Feed Subscription

อบต.พานพร้าว อ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล (บัดนี้ – 19 ก.ค.56)

อบจ.พิษณุโลก

อบต.พานพร้าว อ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล (บัดนี้ – 19 ก.ค.56) อบต.พานพร้าว อ.เชียงใหม่ จ.หนองคาย เปิดสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  จำนวน  3  ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  จำนวน  2  ตำแหน่ง  ได้แก่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศึกษา เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท ปวส. 7,460 บาท ปวท. 6,800 ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)