Tag Archives: เจ้าหน้าที่ธุรการ

Feed Subscription

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 14 ม.ค.57)

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเกษตร 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ... Read More »

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (25 ธ.ค.56 – 7 ม.ค.57)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.56 – 7 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ อัตราเงินเดือน :11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา :ปวช. สาขาวิชาพณิชยการ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร ... Read More »

สถาบันวิจัยพืชสวน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (4-12 ธ.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร

สถาบันวิจัยพืชสวน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า (สวส.) อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้ากำลัง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตรวจ ทดสอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ไข ... Read More »

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 15 ต.ค.56)

กรมการปกครอง งานราชการ

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,960 บาท คุณวุฒิ  ปวช.พณิชยการ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สอบถามรายละเอียดโทร 045-344613-14 ในวันเวลาราชการ Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

ม.ขอนแก่น สมัครงานราชการ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศหญิง  (เพื่อควาเหมาะสมกับลักษณะงาน) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office มีความรู้ภาษอังกฤษในเกณฑ์ดี วุฒิ ปวส หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ การเงินและบัญชี คอมพิวเตอร์   สมัครงานราชการทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด 24 ชม. ค่าธรรมเนียมสอบ 110 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคาแล้ว ... Read More »

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา (26 – 30 ส.ค.56)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนภูมิภาค (26 – 30 ส.ค.56)   1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี) อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือ ... Read More »

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

ม.ขอนแก่น สมัครงานราชการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office มีความรู้ความสารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ วุฒิ ปวช หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ พณิชยการ บัญชี การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th ตลอด ... Read More »

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ                1  ตำแหน่ง   ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสาร   เปิด mail และจัดเก็บเอกสาร 2.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ     1  ตำแหน่ง   ปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน   คุณสมบัติ 1.  จบ  ปวช.  หรือ ปวส.    ทางด้านพาณิชยศาสตร์  ถึงปริญญาตรี  ทางด้านบริหารธุรกิจ   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.  อายุไม่เกิน  30  ปี 3.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ... Read More »

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สังกัดส่วนกลาง กรุงเทพฯ (19 ส.ค. – 23 ส.ค.56) กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ... Read More »

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2556)

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (27 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2556) สำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าว เปิดสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการประชุม งานประสานราชการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีจริยธรรมประพฤติถูกต้องตามหลักกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เข้าใจในสถานการณ์ ประเด็น ปัญหา แนวคิดหลักทฤษฎีต่างๆ มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น มีใจรักในการให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สมัครงานราชการ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว : ... Read More »

Scroll To Top
CLOSE(X)