ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

อบจ.ปทุมธานี รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี29มิ.ย.-20ก.ค.60
(สมัครออนไลน์)กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท3-25ก.ค.60
(สมัครออนไลน์)สภากาชาดไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นบุคลากร วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-13ก.ค.60
กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.3-13ก.ค.60
กรมการจัดหางาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส.ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-7ก.ค.60
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.ไม่ต้องผ่านภาค ก 3-14ก.ค.60
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.3-7ก.ค.60
กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง)บรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.6/ปวช.3-4ก.ค.60
สภากาชาดไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน70,000 หลายอัตรา ปฏิบัติงานต่างประเทศ เปิดรับสมัครบัดนี้-17ก.ค.60
กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 ไม่ต้องผ่านกาค ก 28มิ.ย.-4ก.ค.60
สำนักงานเขตคลองเตย รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ38อัตรา 3-21ก.ค.60
กรมการจัดหางาน รับสมัครงานวุฒิ ปวส.ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-30มิ.ย.60
กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.3-7ก.ค.60
กรมโยธาธิการฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-7ก.ค.60
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-30มิ.ย.60
กรมการขนส่งทางบก รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้-30มิ.ย.60
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-30มิ.ย.60
กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.26มิ.ย.-5ก.ค.60
(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ได้)กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-7ก.ค.60
กรมศิลปากร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-30มิ.ย.60