ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ได้)บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-25มี.ค.61
กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช.2-12มี.ค.61
สำนักงาน กศน.เชียงใหม่ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 12-18มี.ค.61
สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 12-16มี.ค.61
(สมัครออนไลน์)กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 26ก.พ.-19มี.ค.61
(สมัครทางอีเมล์)กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15มี.ค.61
กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
(สมัครทางอีเมล์)สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน17,000-25,000 บัดนี้-31มี.ค.61
(84อัตรา กทม.-ภูมิภาค)กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางออนไลน์ บัดนี้-27ก.พ.61
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-19มี.ค.61
(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ได้)คปภ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23,26ก.พ.61
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16มี.ค.61
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 28ก.พ.-14มี.ค.61
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครสอบเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28ก.พ.61
(สมัครออนไลน์)สถาบันทันตกรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวส.21-27ก.พ.61
(สมัครออนไลน์)กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.โท 5-23มี.ค.61
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.26ก.พ.-5มี.ค.61
(งานคนพิการ)ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 26ก.พ.-16มี.ค.61
(สมัครออนไลน์)กรมโยธาธิการฯรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 26ก.พ.-29มี.ค.61