ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-28ม.ค.62
กองพลทหารม้าที่2 รักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุรับราชการ30อัตรา 1-22เม.ย.62
มศว รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี23อัตรา 21ม.ค.-15ก.พ.62
สกอ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์28ม.ค.-23ก.พ.62
กรมการจัดหางาน รับสมัครนักพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี ประสบการณ์10-15ปี เงินเดือน40,080 21-31ม.ค.62
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รับสมัครหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์5ปี บัดนี้-12ก.พ.62
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 24-30ม.ค.62
(งานรัฐวิสาหกิจ)ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยีหลายอัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.4/ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-30ม.ค.62
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการเงินฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.62
(งานคนพิการ)สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 23-31ม.ค.62
อบจ.พังงา รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./ป.ตรี 28ม.ค.-4ก.พ.62
กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ม.ค.62
กรมพินิจฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี19อัตรา สมัครออนไลน์23ม.ค.-17ก.พ.62
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 30ม.ค.-5ก.พ.62
กสท.รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา หลายอัตรา สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-8ก.พ.62
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(ชาย วุฒิ ปวช.)และนักวิชาการทันตสาธารณสุข(ป.ตรี)1-14ก.พ.62
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ปวช.บัดนี้-31ม.ค.62
คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.62
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรีทุกสาขา (มีโอกาสพิจารณาเป็นพนักงานประจำ) สมัครออนไลน์บัดนี้-7ก.พ.62