ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 26พ.ย.-4ธ.ค.61
กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ช-ญ) สอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.บัดนี้-23พ.ย.61
สำนักงานสรรพสามิตยโสธร/ราชบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา26-30พ.ย.61
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา 26-30พ.ย.61
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์23พ.ย.-2ธ.ค.61
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมฯ ป.ตรี ไม่ผ่าน กพ ภาค ก ก็สมัครได้ สมัครออนไลน์26พ.ย.-18ธ.ค61
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครเศรษฐกร/นักวิชาการเงินฯ/นักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์26พ.ย.-11ธ.ค.61
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครช่างฝีมือโรงงาน(ปวช.) 3-11ธ.ค.61
รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ รับสมัครพยาบาล, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักสังคมสงเคราะห์ บัดนี้-20พ.ย.61
รับทั้งชายและหญิง!!! หลายอัตรา!!! หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครพลเรือนเป็นทหารพรานนาวิกโยธิน วุฒิ ม.3ขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง13-14ธ.ค.และ17-18ธ.ค.61
กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบครูผู้ช่วย300อัตรา สมัครออนไลน์21-27พ.ย.61
กรมการจัดหางาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปวช./ปวส.ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 26-30พ.ย.61
ธนาคารกรุงไทย รับสมัครจนท.จำนวนมาก วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา/ปวส. รับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้เป็นต้นไป
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี บัดนี้-23พ.ย.61
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า(ป.โท)เงินเดือน22,750 บัดนี้-7ธ.ค.61
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-23พ.ย.61
สภาพัฒน์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรี สมัครออนไลน์ 21พ.ย.-13ธ.ค.61
รร.สว่างศรัทธาธรรมสถาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.)19-23พ.ย.61
กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิม.3/ม.6 ขับรถแทร็กเตอร์ได้ 21-27พ.ย.61
ที่ทำการปกครองอำเภอมายอ รับสมัครบัณฑิตอาสา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก ค่าจ้างเดือนละ12,000 รับสมัคร16-17พ.ย.61