ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 23ก.ค.-2ส.ค.61
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 26ก.ค.-3ส.ค.61
(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี26ก.ค.-3ส.ค.61
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-31ก.ค.61
กองพัสุดภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ส.ค.61
สอบทหารหญิง!! โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง วุฒิ ม.3 สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) บัดนี้-31ก.ค.61
กองบิน21 กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 31ก.ค.-8ส.ค.61
รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-24ก.ค.61
สำนักทะเบียนและประมวลผล ม.เกษตรฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-7ส.ค.61
(สมัครออนไลน์)กอ.รมน.รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวช.26ก.ค.-20ส.ค.61
กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.25ก.ค.-7ส.ค.61
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.23-31ก.ค.61
กองบิน2 กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 1-9ส.ค.61
(สมัครออนไลน์)สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี1-23ส.ค.61
สอบปลัดอำเภอ180อัตรา!!! กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต31ก.ค.-23ส.ค.61
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี รับสมัคร จนท.ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10ส.ค.61
(สมัครออนไลน์)คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-15ส.ค.61
วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ก.ค.61
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-15ส.ค.61
สำนักงานประกันสังคม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี23ก.ค.-3ส.ค.61