ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

กรมสุขภาพจิต รับสมัครงานวุฒิ ป.โท บัดนี้-22ธ.ค.60
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงานวุฒิ ปวส.ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นไป
กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20-28ธ.ค.60
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล รับสมัครงานวุฒิ ป.เอก บัดนี้-31ธ.ค.60
(สมัครทางอีเมล์)มจธ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-11ม.ค.61
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-15ธ.ค.60
(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ธ.ค.60
(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์)การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25ธ.ค.60
กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 3-11ม.ค.61
กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี12-22ธ.ค.60
(สมัครทางอีเมล์)สรอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป
(สมัครออนไลน์)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 18-23ธ.ค.60
กองบิน1 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. 18-26ธ.ค.60
(สมัครทางไปรษณีย์ได้)มสธ.รับสมัครอาจารย์ บัดนี้-29ม.ค.61
(สมัครทางไปรษณีย์ได้)กรมเอเชียใต้ฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-22ธ.ค.60
สำนักงาน ก.พ.ร.รับสมัครบุคคล-ข้าราชการ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่12 เปิดรับสมัครบัดนี้-12ม.ค.61
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20-27ธ.ค.60
(สมัครทางไปรษณีย์ได้)กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา+ทักษะภาษาอังกฤษ/จีน 18-29ธ.ค.60
(งานคนพิการ สมัครทางอีเมล์ได้)กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-15ธ.ค.60
(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครวิศวกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27ธ.ค.60