ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 3-11พ.ค.61
(สมัครออนไลน์)กรมอนามัย รับสมััครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 30เม.ย.-4พ.ค.61
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-17พ.ค.61
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-17พ.ค.61
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท เคมี/ฟิสิกส์ บัดนี้-26เม.ย.61
กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-27เม.ย.61
มณฑลทหารบกที่19 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน บัดนี้-8พ.ค.61
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-17พ.ค.61
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ปวช.-ป.ตรี 1-7พ.ค.61
(งานคนพิการ สมัครออนไลน์)กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.7-21พ.ค.61
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. บัดนี้-25เม.ย.61
(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี2-23พ.ค.61
(สมัครออนไลน์)ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบเป็นเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือนขั้นต่ำ28,500 บัดนี้-30เม.ย.61
(สมัครออนไลน์/ทางไปรษณีย์ได้)ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18พ.ค.61
กรมการแพทย์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-4พ.ค.61
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครนักเรียนทุนโครงการ1อำเภอ1ทุน(วุฒิ ป.ตรี) สอบบรรจุเป็นข้าราชการ26เม.ย.-4พ.ค.61
(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-9พ.ค.61
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน15,960 บัดนี้-27เม.ย.61
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 25เม.ย.-4พ.ค.61
(สมัครออนไลน์)คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-8พ.ค.61