ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

(สมัครออนไลน์)สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 25ส.ค.-15ก.ย.60
สำนักงานรัฐมนตรี กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-25ส.ค.60
(715อัตรา)สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุรับราชการ28ส.ค.-15ก.ย.60
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ส.ค.60
(สมัครทางอีเมล์ได้)กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28ส.ค.60
(สมัครออนไลน์)คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-7ก.ย.60
สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน20,000 บัดนี้-15ก.ย.60
กระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23ส.ค.60
กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ไม่ต้องผ่านภาค ก 22-30ส.ค.60
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.23-29ส.ค.60
(งานราชการคนพิการ)กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา23ส.ค.-5ก.ย.60 เงินเดือน18,000
(32อัตรา)ม.มหาสารคาม รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-8ก.ย.60
(สมัครทางไปรษณีย์ได้)องค์การสุรา รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-31ส.ค.60
(85อัตราสมัครออนไลน์)ม.นครพนม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-30ส.ค.,31ส.ค.60
คณะศิลปศาสตร์ มอ. รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-31ส.ค.60
กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./อนุปริญญา21-29ส.ค.60
(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์)กยศ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25ส.ค.,31ส.ค.,21ก.ย.60
(สมัครออนไลน์)ธนาคารกรุงไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป
กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 21-30ส.ค.60
สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร รับสมัครทหารกองหนุน-บุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28ส.ค.60