ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

สถาบันสุขภาพเด็กฯ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์-นักทัศนมาตร 17-21ส.ค.63
ศูนย์สนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูล สสส.รับสมัครนักวิชาการระบบข้อมูล วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์
กรมประมง รับสมัครคนพิการเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.18-26ส.ค.63
สำนักพุทธรับสมัครสอบบรรจุ ขรก.22อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 24ส.ค.-14ก.ย.63
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี 17-21ส.ค.63
สำนักงาน พม.สมุทรสาคร รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี 18-24ส.ค.63
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการวุฒิ ปวส.สมัครออนไลน์26ส.ค.-15ก.ย.63
เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครพนักงาน73อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี13-21ส.ค.63
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงาน ปวช./ปวส./ป.ตรี15อัตรา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี13อัตรา 17ส.ค.-4ก.ย.63
รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี 17-21ส.ค.63
มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 13-19ส.ค.63
กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครสอบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี18-24ส.ค.63
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุนายช่างเขียนแบบฯ วุฒิ ปวส.20ส.ค.-9ก.ย.63
ม.ขอนแก่น รับสมัคร รปภ.67อัตรา วุฒิ ป.6 สมัครออนไลน์บัดนี้-7ก.ย.63
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี รับสมัครอาจารย์-พนักงาน74อัตรา
ราบ11 รับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุนายสิบ50อัตรา 8-13ส.ค.63
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ส.ค.63
เรือนจํากลางนครปฐม รับสมัครพนักงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช.บัดนี้-14ส.ค.63
ธ.ก.ส.รับสมัครผู้บริหารทีม วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์7ปี