ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

สำนักงาน ปปง. รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี113อัตรา 3-11ก.ย.63 รับคนพิการด้วย!
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครช่างภาพ ป.ตรี บัดนี้-20ก.ย.63
เทศบาลตำบลรัษฎา รับสมัครผู้ช่วยครูดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก, ภารโรง บัดนี้-15ก.ย.63
ศาลเยาวชนฯนครสวรรค์ รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11ก.ย.63
การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครลูกจ้าง ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี บัดนี้-11ก.ย.63
กรมทหารพรานที่42 รับสมัครบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน บัดนี้-11ก.ย.63
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.
สำนักงาน วช.รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี บัดนี้-15ก.ย.63
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์7-16ก.ย.63
ธ.ก.ส.สมุทรปราการ รับสมัครผู้ช่วยพนักงานบริการยานพาหนะ วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 บัดนี้-15ก.ย.63
กรมทางหลวง รับสมัครบรรจุพนักงานโยธา(ปวช./ปวท./ปวส.) พนักงานบริการ(วุฒิไม่ต่ำม.3)
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ97อัตรา สมัครออนไลน์ บัดนี้-2ก.ย.63
รพ.บุรีรัมย์ รับสมัครบรรจุวุฒิ ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี10อัตรา บัดนี้-9ก.ย.63
ที่ทำการปกครองพัทลุง รับสมัครบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ปกครอง วุฒิ ม.6 สมัคร8-12ก.ย.63
มทร.ราชมงคลอีสาน(ขอนแก่น) รับสมัครคนขับรถ (ขับได้ทั้ง4ล้อ6ล้อ)31ส.ค.-8ก.ย.63
ศูนย์อนามัยที่9 โคราช รับสมัครนักวิชาการเงินฯ ป.ตรี 31ส.ค.-8ก.ย.63
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี34อัตรา สมัครออนไลน์10-30ก.ย.63
กรมปศุสัตว์ รับสมัครนักบัญชี วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1-10ก.ย.63
กองทัพภาคที่4 รับสมัครเป็นทหารพรานชายแดนใต้หลายอัตรา บัดนี้-11ก.ย.63
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.6/ม.3/ม.6/ป.ตรี บัดนี้-9ก.ย.63