ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

มจธ.รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท39อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-30มี.ค.62
กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ(นวก.แผนที่ภาพถ่าย) วุฒิป.ตรี สมัครออนไลน์25มี.ค.-18เม.ย.62
(งานรัฐวิสาหกิจ)กสท รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์21มี.ค.-3เม.ย.62
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ ปวส.25มี.ค.-19เม.ย.62
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์25มี.ค.-19เม.ย.62
กองทัพภาคที่3 รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง)วุฒิ ม.3 สอบบรรจุเป็นทหารพราน56อัตรา บัดนี้-24มี.ค.62
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์25มี.ค.-18เม.ย.62
กรมการเงินทหารบก รับสมัครพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุน วุฒิ ปวช. สอบบรรจุเป็นนายสิบ70อัตรา 2-5เม.ย.62
(งานรัฐวิสาหกิจ)ทีโอที รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์ บัดนี้-3เม.ย.62
คณะสถาปัตย์ฯ มธ.รังสิต รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-19เม.ย.62
สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-27มี.ค.62
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครนิติกร เงินเดือน17,520 สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-29มี.ค.62
กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้าง ป.ตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-20มี.ค.62
กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทย ทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีกว่า46,000บาท สมัครฟรี บัดนี้-15มี.ค.62
กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป เพศชาย วุฒิ ป.ตรี ออกแบบกราฟฟิกได้ มีพื้นฐานการถ่ายภาพ สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป
รพ.ศรีธัญญา รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี เงินเดือน18,000 18-29มี.ค.62
สกอ.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา(ด้านภาษาอังกฤษ) วุฒิ ป.โท สมัครออนไลน์15มี.ค.-4เม.ย.62
กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก มีประสบการณ์ สมัครทางไปรษณีย์14-22มี.ค.62
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-28มี.ค.62
คณะสถาปัตย์ฯ มธ.รังสิต รับสมัครจนท.ประชาสัมพันธ์ ป.ตรี ผ่าน กพ ภาค ก มีผลTOEIC บัดนี้-11เม.ย.62