ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

TEDFund รับสมัครตรวจสอบภายใน-พัฒนาธุรกิจ(อาวุโส) บัดนี้-31พ.ค.67
ธนารักษ์สระแก้ว รับสมัคร จพง.การเงินฯ วุฒิ ปวส.24-30พ.ค.67
กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24พ.ค.-14 มิ.ย.67
กรมการศาสนา รับสมัครนักวิชาการศาสนพิธี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 24-30พ.ค.67
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบรรณารักษ์ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67
โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา 20-27พ.ค.67
สคทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20พ.ค.67
การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 21 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23 พ.ค.67
อบจ.ระยอง รับสมัครสอบ พนักงานจ้าง 247 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 23-31พ.ค.67
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนความปลอดภัย วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี ทุกสาขาวิชา 15-21พ.ค.67
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23 พ.ค.67
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 16-30พ.ค.67
กรมอุทยานฯ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20พ.ค.67
กรมเจ้าท่า (ส่วนกลาง) พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 15พ.ค.-6 มิ.ย.67
กรมการจัดหางาน รับสมัคร จนท.สายด่วน-ล่ามภาษาพม่า บัดนี้-24พ.ค.67
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครนายช่างคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช. 27พ.ค-10มิ.ย.67
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 13พ.ค.-4มิ.ย67
ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30พ.ค.67
โรงพยาบาลค่ายราชนิเวศน์ รับสมัสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-16พ.ค.67