ข่าวงานราชการ โดย ThaiJobsGov.com

กรมช่างโยธาทหารอากาศ รับสมัครบรรจุ39อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.บัดนี้-22ม.ค.63
มทบ.19 รับสมัครบรรจุทหารกองหนุนเป็นพลอาสาสมัคร บัดนี้-31ม.ค.63
กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรี40อัตรา 27ม.ค.-24ก.พ.63
กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ม.3/ปวช/ปวส/ป.ตรี 23-31ม.ค.63
กรมควบคุมโรค รับสมัครบรรจุเจ้าพนักงานเภสัชกรรม บัดนี้-5ก.พ.63
กรมโยธาฯ รับสมัครวิศวกรเครื่องกล ป.ตรี 27-31ม.ค.63
คณะสถาปัตยกรรมฯมธ.รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-20ม.ค.63
โยธาธิการสุพรรณฯ รับสมัครบรรจุวิศวกรโยธา ป.ตรี 23-29ม.ค.63
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์20ม.ค.-7ก.พ.63
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28ม.ค.63
โรงเรียนสาธิต มรภ.ศรีสะเกษ รับสมัครครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ป.ตรี บัดนี้-24ม.ค.63
โรงเรียนวัดเขาพนมนาง รับสมัครธุรการ(ปวช.) บัดนี้-17ม.ค.63
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับสมัครสอบบรรจุ ป.ตรี 22-30ม.ค.63
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์-พนักงาน91ตำแหน่ง บัดนี้-17ม.ค.63
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-23ม.ค.63
กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 17-23ม.ค.63
สำนักงาน อย.รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ป.ตรี บัดนี้-29ม.ค.63
ออมสิน รับสมัครบรรจุพนักงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.ตรี15อัตรา บัดนี้-24ม.ค.63
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ บัดนี้-17ก.พ.63
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส.สมัครออนไลน์20-28ม.ค.63